Home » werkwijze

Allereerst gaan we een Tour maken door uw ruimtes. Dan volgt het vaststellen van de nulwaardes door middel van de quick scan. HyMon gebruikt de ATP methode voor haar metingen. Indien wenselijk kunnen kweekmonsters door een erkend microbiologisch laboratorium worden onderzocht. U ontvangt een rapport van de gemeten waardes. HyMon gaat uit van de normering van de ATP waardes zoals die in de Engelse ziekenhuizen worden gehanteerd. Voor de plaatsbepaling volgt HyMon de ISO 7218:2007(E) norm.

Samen met de gemeten waardes ontvangt u een analyse van de resultaten van de gemaakte Tour. In de analyse worden de kritieke zaken en een onafhankelijk advies van de mogelijke verbeterpunten benoemd. Omdat uw tijd kostbaar is, zal deze rapportage altijd kortbondig en helder zijn. 

Vervolgstappen zoals begeleiding en periodieke monitoring. Ook hier kan de ATP methode als ook microbiologisch onderzoek door een erkend bacteriologisch laboratorium worden uitgevoerd. De periodiek Monitoring valt onder Hygiene Control, lees hierover verder onder Hygiene Control in het menu.